پینگ پنگ

خبرنگاران پینگ پنگ باز همدانی مسافر انتخابی المپیک شد

همدان- خبرنگاران- شیما صفایی پینگ پنگ باز همدانی مسافر رقابت های انتخابی المپیک توکیو ژاپن شد.

18 فروردین 1400

اعزام تیم تنیس روی میز جانبازان و معلولین به رقابت های آزاد بین المللی جاکارتا

سرپرست انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولین از اعزام این تیم به رقابت های آزاد بین المللی در اندونزی اطلاع داد.

22 آبان 1398