جاذبه های گردشگری اصفهان

به گزارش تور تایلند ارزان، اصفهان یکی از شهرهای ایران است که بیش از 2000 مکان دیدنی و جاذبه گردشگری دارد. بیشتر جاذبه های گردشگری اصفهان مربوط به دوره صفویه است.

جاذبه های گردشگری اصفهان

از سفر با تور پاتایا قیمت ارزان لذت ببرید و سواحل شگفت انگیز تایلند و مراکز خرید بسیار ارزان پاتایا را از دست ندهید.

جاذبههای گردشگری اصفهان

میدان نقش دنیا اصفهان

یکی از زیباترینمیدانهای دنیا به طول حدود 512 متر و عرض 160 متر است که در اطراف آن اطاق هائی دردو طبقه با یک اندازه و شکل احداث شده است. تعداد چهار اثر تاریخی بی نظیر دراطراف میدان قراردارد. عمارت عالی قاپو ـ مسجد امام ـ مسجد شیخ لطف اله و سر درببازار قیصریه، در وسط میدان اصلی، زمین و دو دروازه سنگی چوگان بوده است. میدانامام امروزی یکی از جاذبه های گردشگری اصفهان و از مراکز خرید صنایع دستی و همچنین محل برگزاری بسیاری از مراسمملی و مذهبی می باشد.

بازار قیصریهاصفهان

سردرب قیصریه درشمال میدان امام (نقش دنیا) ساخته شده است. این سردرب، یکی از زیباترین نقاشی هایمربوط به دوران صفویه را نشان می دهد. از این سردرب، وارد یکی از زیباترینبازارهای دنیا می شویم. این بازار در دوران صفویه مرکز فروش کالاهای گران قیمتبوده است و کنندگان شرکتهای خارجی در این مکان دارای حجره هائی بوده اند. بازاراصفهان یکی از عظیمترین بازارهای ایران و از زیباترین جاذبه های گردشگری اصفهان است که دارای قسمتهای مختلف می باشد و درهرقسمت کالاهای خاصی را به فروش می رسانند. برای مثال قسمت صنایع دستی، طلا ونقره، قالی، کفش و غیره. بازدید از همه قسمتهای بازار ساعتها به طول می انجامد

عمارت عالی قاپواصفهان

این کاخ در قرنیازدهم هجری در شش طبقه احداث شده است. هر طبقه تزئینات هنری خاصی را دارا می­باشد.از قسمت های مهم این کاخ، ایوان طبقه سوم، حوض مسی در ایوان تالار پذیرائی همینطبقه که با زیباترین نوع نقاشی و گچ بری تزئین شده است. تالار موسیقی طبقه ششم وتزئینات گچبری بی نظیر آن و اغلب کارهای هنری به وسیله رضا عباسی هنرمند مشهور آندوران صورت گرفته است .

مسجد امام اصفهان

در ضلع جنوبیمیدان نقش دنیا یکی از زیباترین مساجد دنیا اسلام قراردارد که به دستور شاه عباس اول،توسط استاد علی اکبر اصفهانی احداث شده است. در مرحله اول سر درب اصلی و جلوخانورودی با دو مناره خارجی مسجد ساخته شده. درب مسجد با ورقهای نقره و طلا تزئینشده و مربوط به دوره شاه صفی، جانشین شاه عباس اول است . در داخل مسجد یک حیاطاصلی و مرکزی، با چهار ایوان و دو حیاط فرعی جانبی قراردارد. گنبد خانه جنوبی بهصورت دو پوش اجرا شده و فضای بین این دوگنبد حدود 12 متر ارتفاع دارد. ارتفاعگنبد خارجی از کف مسجد 50 متر می باشد. کتیبه های مسجد، توسط خطاطان و خوشنویسانمعروف دوران صفویه مزین شده است. تمام سطوح دیوارها، گنبد، مناره ها، طاق نماهایداخلی و خارجی مسجد از کاشی های هفت رنگ و معرق پوشیده شده است. نقوش این کاشیکاری ها (گل و بوته ها) به صورت مجرد و رمزی ظاهر می شود .

مسجد شیخ لطف اللهاصفهان

در ضلع شرقی نقشدنیا مسجدی قراردارد که در زمان شاه عباس اول صفوی، هنگام احداث میدان و همراه بابناهای اطراف آن به منظور محل عبادت و حوزه تدریس مرحوم شیخ لطف الله، ساخته شدهاست. ساختمان مسجد در سال 1011 هـ .ق شروع و در سال 1028 به سرانجام رسیده است. اینمسجد دارای یک شبستان زیرزمینی است که کف گنبدخانه را از سطح زمین بالاتر قراردادهاست. به خاطر استفاده های خاص علمی ـ مذهبی از این مسجد، نیازی به احداث حیاط ومناره نبوده است. گنبد بر روی هشت طاق جناغی قرار گرفته و لبه این طاق ها با کاشی هایپیچ به رنگ فیروزه، تزئین یافته است . سطوح داخلی بهویژه محراب مسجد شیخ لطف اله از شاه کارهای بی نظیر هنر کاشی کاری هفت رنگ و معرقو از جاذبه های گردشگری اصفهان است. در محراب دو کتیبه وجود دارد که عبارت ذیل بر آنها نوشته شده است.

کاخ هشت بهشتاصفهان

نام هشت بهشتعمدتاً در اصطلاح زمان خود، به معنای هشتی یا ورودی بهشت بوده است. عمارت هشت بهشتدر دو طبقه و بر روی یک کرسی که با ابزاره سنگی ساخته شده و ترکیب احجام و فضاهایمعماری به گونه ای ماهرانه و متناسب انجام گرفته است. در وسط ساختمان، فضای اصلی ومرکزی واقع شده است که در پلان به صورت هشت ضلعی است. ارتباط دو طبقه به وسیله دودستگاه راه پله انجام می گیرد کلیه سطوح ایوانهای هشتی مرکزی، اتاقها و راهروها،با سبکهای متنوعی تزیئن شده است. از جمله خصوصیات منحصر به فرد این عمارت، حوضمروارید و آبشار ایوان جنوبی است که آب آن از حوض فوقانی تأمین شده است

پل خواجو اصفهان

در قسمت شرقرودخانه زاینده رود و پل خواجو از آثار دوره صفویه در سال 1060 هجری، مصادف با زندگیشاه عباس دوم احداث شده است. پل خواجو در طراحی قدیم برای چندین منظور در نظرگرفته شده است. قسمت فوقانی برای حرکت سریع و عبور کالسکه ها و چهارسرانجام بوده درحالی که بخش تحتانی عمدتاً برای حرکت آرام و توقف و تأمل عابرین پیاده بوده است.قسمت زیرین تماماً از سنگ و ملات ساروج ساخته شده و دهانه های عبور آب به صورت بندبا تخته های قطور چوبی قابل کنترل بوده و با بستن کامل دهانه ها سطح آب در قسمتغربی پل بالا آمده و دریاچه کوچکی را به وجود می آورد. در سمت شرقی، پلکانهای سنگیانسان را تا حد تماس با آب به پائین راهنمایی می کند. ضمن اینکه این پلکانها خود محلیبرای نشستن و لذت بردن از مناظر طبیعی می باشد. در قسمت مرکزی پل، عمارت بیگلربیگیدر طبقه فوقانی و در دو طرف راهروی پل برای پذیرائی و تشریفات رسمی ساخته شده استکه اطاقهای آن در دوره های مختلف با نقوش رنگ طلائی تزئین شده است .

سی وسه پلاصفهان

زمانی که اصفهانبه عنوان مرکز حکومت دولت صفویه انتخاب می شود، جهت گسترش شهر به طرف جنوب متمایلمی شود. و عنصر مهم شهرسازی در آن طرح، محور چهار باغ بوده که از دروازه دولت بهسوی جنوب احداث می شود و حدود شش کیلومتر طول آن بوده است. این خیابان الزاماً ازرودخانه عبور می کند و بدین جهت معماران آن موقع، پل الله وردیخان را که به سی وسه پل معروف می باشد بر روی زاینده رودو منطبق بر محور چهارباغ ایجاد می کنند. زمان احداث پل درحد فاصل سالهای 1008تا1011 هجری قمری بوده و طول آن سیصد متر و عرض آن 14 متر می باشد. این پل ازمعماری بسیار زیبا و متناسب برخوردار است، نظم طولانی دهانه های آن، ابهت و وقارخاصی در آن به وجود آورده است. در طرفین سطح فوقانی، دو راهروی سرپوشیده ساخته شدهکه هم در زمستان و هم در تابستان سرپناه مطمئنی برای عابرین می باشد. پل الله وردیخانرا می توان نتیجه مطلوب ترکیب فنون در مهندسی با هنر معماری محسوب کرد .

کلیسا و موزهوانک اصفهان

در قرن یازدهمهجری، تعدادی از ارامنه ساکن در ارمنستان فعلی به اصفهان منتقل گشته و در دهکده ایدر جنوب غرب اصفهان سکونت داده شدند. نام آن دهکده را جلفا گذاشتند. پادشاهان صفویبراساس فرامینی که صادر کردند، آزادی های مذهبی برای آنها را تضمین نمودند و این اقلیتارامنه را مورد حمایت قراردادند. در بین ساکنان جلفا، تجار و افرادی که دانش فنیآن دوران را دارا بودند، وجود داشتند. با یاری و مساعدت تجار ارمنی چند کلیسا ازجمله کلیسای وانک احداث شد. اکنون جلفا بخشی از شهر اصفهان محسوب می شود.کلیسای وانک یکی از زیباترین کلیساهای ایران و از جاذبه های گردشگری اصفهان است که دارای آمیخته ای از معماریایرانی و اروپائی می باشد. داخل کلیسا تزئینات هنری از جمله گچبری، نقاشی وطلاکاری وجود دارد. در کنار کلیسا، موزه با ارزشی وجود دارد که در آن تابلوهاینفیس نقاشی، کتب خطی و سایر اشیا نفیس هنری دیده می شود .

آتشگاه اصفهان

کوه آتشگاه در 7کیلومتری غرب اصفهان در همان جهت منارجنبان قراردارد. ارتفاع این کوه حدود 1680متر از سطح دریا است. در زمان ساسانیان یک آتشکده در بالای این کوه احداث شده است.ساختمان از خشت های بسیار عظیم و ضخیم ساخته شده است. صندلی و محل روشن نگه داشتنآتش هنوز در بین خرابه های بالای کوه دیده می شود و این بنا یکی از معدود بناهایمربوط به دوران قبل از اسلام است

منارجنباناصفهان

منارجنبان یکیاز آثار تاریخی مشهور ایران و از جاذبه های گردشگری اصفهان است که در 5 کیلومتری غرب اصفهان در جاده اصفهان بهنجف آباد قراردارد. ساختمان دارای یک ایوان و دو مناره است. احداث این بنا همزمانبا دوران حکومت ایلخانیان مغول می باشد. این بنا از نقطه نظر معماری، دارای ارزشفراوانی است. یکی از ویژگیهای این بنا این است که اگر یکی از مناره ها تکان دادهشود، مناره دوم و تمام ساختمان تکان و حرکت بسیار محسوس دارد. ارتفاع ایوان از سطحزمین 10 متر و ارتفاع مناره ها 5/17 متر می باشد. مسئله بسیار مهم این است که اینبنا را برای تکان دادن نساخته اند وتکان دادن زیاد آن موجب ویرانی بنا می شود .

باغ پرندگان

جنگل ناژوان از مناطق خوش آب و هوای حاشیه زایند ه رود بهشمار می رود که تا پیش از بسته شدن آب زاینده رود، آب و هوای خوب آن نوید یک روزفوق العاده را به اصفهانی ها می داد .

هرچند که هنوزهم از مناطق خوش آب و هوای اصفهان به شمار می رود و بدون شک اگر به دنبال یک ظهرآرام همراه با جوجه کباب و غذای کبابی در طبیعتی زیبا هستید، سر زدن به ناژوان بهشما توصیه می شود .

باغ پرندگان درامتداد جهت ناژوان به خصوص برای بچه هایی که از دیدن پرنده های رنگ و وارنگ ذوق میکنند، یک روز خوب را رقم خواهد زد .

گردآوری: مجله اینترنتی خبرنگاران

منبع: setare.com
انتشار: 7 آذر 1399 بروزرسانی: 7 آذر 1399 گردآورنده: thailandro.ir شناسه مطلب: 1425

به "جاذبه های گردشگری اصفهان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جاذبه های گردشگری اصفهان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید